Xin giao đất thuê đất có thể thực hiện thông qua việc đấu giá hoặc không thông qua việc đấu giá. Dưới đây, bài viết sẽ hướng dẫn thủ tục xin chuyển đất và thuê đất không thông qua việc đấu giá. Mời các bạn tham khảo!

1. Các trường hợp xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá

Theo khoản 2 của Điều 118 Luật Đất đai 2013, việc không sử dụng đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất bao gồm các trường hợp sau:

 • Giao đất mà không thu tiền sử dụng đất (được quy định tại Điều 54 Luật Đất đai 2013).
 • Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất.
1. Các trường hợp xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá

Theo Điều 110 Luật Đất đai 2013, việc miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Sử dụng đất cho mục đích sản xuất hoặc kinh doanh trong lĩnh vực được ưu đãi đầu tư hoặc trên địa bàn được ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. (Ngoại trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại).
 • Sử dụng đất để thực hiện các chính sách về nhà ở, đất ở đối với người có đóng góp cho cách mạng, hộ gia đình nghèo, hộ gia đình, cá nhân thuộc dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.
 • Sử dụng đất cho mục đích sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình hoặc cá nhân thuộc dân tộc thiểu số.
 • Sử dụng đất để xây dựng các công trình, dự án của tổ chức và sự nghiệp công lập.
 • Sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng các cơ sở và công trình cung cấp dịch vụ hàng không.
 • Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp.
 • Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

>>> Xem thêm: Quy trình, thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất có phức tạp và tốn nhiều chi phí hay không?

Việc sử dụng đất theo quy định tại các điểm b và g của khoản 1 và khoản 2 Điều 56 Luật Đất đai bao gồm:

 • Hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp.
 • Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.
 • Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.
 • Sử dụng đất cho mục đích hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản.
 • Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ.
 • Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi làm việc theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền.

2. Quy trình xin giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá

2.1. Hồ sơ cần chuẩn bị

Theo Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư 11/2022/TT-BTNMT, người xin giao đất hoặc thuê đất cần nộp một bộ hồ sơ bao gồm Đơn xin giao đất hoặc cho thuê đất.

Xem thêm:  Công an xã được phạt lỗi gì? Phạt tối đa bao nhiêu tiền?

Dựa theo Điều 3 của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, trong trường hợp việc giao đất hoặc cho thuê đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, người xin giao đất hoặc thuê đất cần chuẩn bị các tài liệu sau:

>>> Xem thêm: Danh sách văn phòng công chứng Bắc Từ Liêm phục vụ nhanh chóng, uy tín hiện nay.

 • Đơn xin giao đất hoặc cho thuê đất.
 • Bản sao của giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư, kèm theo bản thuyết minh về dự án đầu tư.
 • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất hoặc cho thuê đất đã được lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc trong quá trình thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án.
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc bản trích đo địa chính thửa đất.
2.1. Hồ sơ cần chuẩn bị

Đối với dự án không yêu cầu xét duyệt từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không cần cấp giấy chứng nhận đầu tư, và không yêu cầu việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin giao đất hoặc cho thuê đất.
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc bản trích đo địa chính thửa đất.
 • Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư (đối với dự án không cần xét duyệt từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không cần giấy chứng nhận đầu tư).
 • Bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật (đối với các trường hợp không yêu cầu việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình).

Trong trường hợp xin giao đất cho tổ chức tôn giáo, cần kèm theo báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo.

2.2. Các bước thực hiện

Dựa theo quy định tại Điều 68, khoản 3 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy trình giao đất hoặc cho thuê đất không qua đấu giá thực hiện theo các bước sau:

2.2. Các bước thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Nơi nộp: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tại vị trí đất cần giao hoặc cho thuê.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Trong trường hợp hồ sơ nộp chưa đủ, hoặc không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ có trách nhiệm trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, thông báo cho người nộp hồ sơ về việc cần bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

 • Hướng dẫn người xin giao đất hoặc thuê đất về nghĩa vụ tài chính;
 • Trình UBND cấp huyện quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất nếu là trường hợp thuê đất;
 • Trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cập nhật và chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính.

Lưu ý: Người được giao đất theo hình thức giao đất phải nộp tiền sử dụng đất, còn người được thuê đất phải nộp tiền thuê đất.

Bước 4: Trả kết quả

Kết quả thực hiện thủ tục bao gồm:

 • Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất);
 • Quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).

Sau khi có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất hoặc thuê đất.

Xem thêm:  Khi nào Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu?

2.3. Thời hạn giải quyết

 • Quy trình giải quyết không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (không tính thời gian giải phóng mặt bằng và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
 • Đối với các xã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, và các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, thời gian giải quyết không quá 30 ngày.

>>> Xem thêm: Di chúc miệng là gì? Pháp luật quy định khi nào thì di chúc miệng hợp pháp và có hiệu lực?

Kết luận: Khi được giao đất hoặc cho thuê đất không thông qua đấu giá, hộ gia đình và cá nhân cần chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, đồng thời nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất và chờ đợi kết quả.

Trên đây là hướng dẫn về quy trình xin được cấp đất hoặc thuê đất không thông qua đấu giá.

Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM CÁC TỪ KHÓA:

>>> Cơ quan thuế có thẩm quyền kiểm kê hàng hóa trong kho hay không?

>>> Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất thực hiện như thế nào? Quy trình có phức tạp và chi phí có đắt đỏ không?

>>> Các địa điểm cung cấp dịch vụ dịch thuật lấy ngay đảm bảo uy tín, nhanh chóng nhất khu vực Hà Nội mà bạn cần biết.

>>> Đã ủy quyền rồi thì có được hủy hay không? Phí công chứng văn bản hủy hợp đồng ủy quyền có đắt đỏ không?

>>> Quy định pháp luật mới nhất 2023 về thủ tục công chứng di chúc của người không đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *