Trong trường hợp kinh doanh không hiệu quả, doanh nghiệp có thể chọn lựa tạm ngừng hoạt động. Trong tình huống này, câu hỏi đặt ra là liệu doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài (lệ phí môn bài) khi thực hiện quyết định tạm ngừng kinh doanh hay không. Điều kiện cần đáp ứng để tạm ngừng kinh doanh mà không phải nộp thuế môn bài là gì? Hãy cùng tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây.

1. Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài?

Những cá nhân hoặc tổ chức đang chịu trách nhiệm nộp lệ phí môn bài sẽ được miễn nộp nó nếu thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP và điều 4 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC:

1. Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài?
 • Có văn bản xin tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ 01/01 – 31/12) gửi cơ quan thuế/cơ quan đăng ký kinh doanh trước ngày 30/01 của năm xin tạm ngừng kinh doanh;
 • Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng kinh doanh.

Nếu không đảm bảo điều kiện nêu trên thì phải nộp lệ phí môn bài cả năm.
Trong trường hợp đó, người nộp lệ phí môn bài sẽ được miễn nộp nếu đáp ứng điều kiện được nêu trên. Do đó, việc có phải nộp lệ phí môn bài khi TNKD hay không phụ thuộc vào thời điểm đăng ký TNKD

Trong trường hợp có văn bản xin tạm ngừng kinh doanh được nộp trước ngày 30/1 và chưa có sự nộp lệ phí môn bài của năm tương ứng với đơn xin tạm ngừng kinh doanh, người nộp không cần phải thanh toán lệ phí môn bài cho năm đó. Tuy nhiên, nếu đã nộp lệ phí môn bài cho năm đó trước đó, sẽ không được hoàn lại số tiền đã nộp.

>>> Xem thêm: Phí công chứng văn bản chấm dứt hợp đồng ủy quyền trung bình của các văn phòng công chứng quận Đống Đa hiện nay là bao nhiêu?

Lưu ý: Tính từ ngày 25/02/2020 (khi Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực), việc đăng ký tạm ngừng trong một năm dương lịch (không phải cả năm từ ngày 01/01 – 31/12) nhưng vẫn đáp ứng được điều kiện quy định, sẽ được miễn lệ phí môn bài của năm đó. Điều này thay thế cho quy định trước đây tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP, trong đó yêu cầu tạm ngừng kinh doanh trọn một năm dương lịch.

2. Cách tạm ngừng kinh doanh mà không phải nộp thuế môn bài

Từ phân tích trên, có thể thấy rằng, để không phải nộp lệ phí môn bài khi tạm ngừng kinh doanh thì cần phải thỏa mãn cả 02 điều kiện:

Thứ nhất, có văn bản xin tạm ngừng kinh doanh trước ngày 30/1 của năm xin tạm ngừng.

Đối chiếu với quy định tại Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

 • Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh: Phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.
 • Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh: Phải gửi thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh.

Do đó, để thực hiện theo đúng quy định liên quan:

 • Doanh nghiệp phải gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày ngày 30/01 của năm tạm ngừng:
 • Còn tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh phải gửi thông báo TNKD chậm nhất là 01 ngày làm việc trước ngày 30/01 của năm tạm ngừng.
Xem thêm:  Thi kiểm định đầu vào công chức cần tuân thủ các nội quy gì?

Thứ hai, chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin TNKD.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài thông thường: Chậm nhất là ngày 30/01 hằng năm.

2. Cách tạm ngừng kinh doanh mà không phải nộp thuế môn bài

Lưu ý:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ 4 kể từ khi thành lập doanh nghiệp:

 • Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong 06 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.
 • Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong 06 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại:

 • Nếu ra hoạt động trong 06 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.
 • Nếu ra hoạt động trong 06 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Nếu việc nộp lệ phí môn bài bị chậm trễ, người nộp sẽ phải thanh toán phạt chậm nộp, tính theo tỷ lệ 0,03% mỗi ngày, áp dụng trên số tiền chậm nộp.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 của Điều 4 trong Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời gian được xác định như sau:

 • Đối với tổ chức, hộ kinh doanh, và cá nhân kinh doanh thuộc diện đã đăng ký kinh doanh: Là khoảng thời gian mà cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan đăng ký hợp tác xã xác nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã.
 • Đối với tổ chức, hộ kinh doanh, và cá nhân kinh doanh không thuộc diện đã đăng ký kinh doanh: Là thời gian được cơ quan thuế ghi nhận trên Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.
 • Đối với người nộp thuế có sự chấp thuận, thông báo hoặc yêu cầu tạm ngừng hoạt động, kinh doanh từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Là khoảng thời gian được ghi chép trên văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp

Kết luận: Không phải nộp lệ phí môn bài trong trường hợp:

>>> Xem thêm: Có thể bạn chưa biết: Sổ đỏ là gì? Cách phân biệt sổ đổ, sổ hồng để tránh nhầm lẫn thông tin cá nhân.

 • Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, và địa điểm kinh doanh cần trình phòng đăng ký kinh doanh tại địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc địa điểm kinh doanh. Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh phải được gửi đến phòng đăng ký kinh doanh trước thời hạn cuối là 03 ngày làm việc trước ngày 30/01 của năm mà doanh nghiệp đề xuất tạm ngừng kinh doanh.
 • Các tổ chức, hộ kinh doanh, và cá nhân kinh doanh không thuộc diện cần đăng ký kinh doanh: Cần chuyển hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, và thực hiện việc này không muộn hơn 01 ngày làm việc trước ngày 30/01 của năm mà họ yêu cầu tạm ngừng kinh doanh.

3. Trong trường hợp này doanh nghiệp có phải nộp quyết toán thuế?

Trong thời kỳ tạm ngừng hoạt động, người nộp thuế không cần nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trong những trường hợp này, họ vẫn phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế hàng tháng, hàng quý và hồ sơ quyết toán năm.

Xem thêm:  Quy trình, thủ tục cắt giảm nhân sự theo quy định pháp luật

>>> Xem thêm: Phí công chứng văn bản chấm dứt hợp đồng ủy quyền trung bình của các văn phòng công chứng quận Đống Đa hiện nay là bao nhiêu?

Do đó, khi tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính, và không có nghĩa vụ thuế phát sinh, người nộp thuế sẽ không cần kê khai hay nộp các loại thuế như thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, và cũng không yêu cầu báo cáo tài chính hay tờ khai quyết toán thuế.

Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM CÁC TỪ KHÓA:

Ngăn cấm con kết hôn, bố mẹ bị phạt như thế nào?

>>> Dịch vụ làm sổ đỏ nhanh chóng, uy tín nhất Hà Nội ở đâu? Nên làm sổ đỏ ở văn phòng luật sư hay văn phòng công chứng?

>>> Di chúc không công chứng có hiệu lực pháp lý hay không? Thủ tục làm sổ đỏ thừa kế nhanh chóng hàng đầu Hà Nội.

>>> Phí công chứng mua bán nhà đất hiện nay quy định như thế nào? Ở đâu công chứng hợp đồng mua bán nhà đất phí rẻ nhất Hà Nội?

>>> Gợi ý các cách tìm đối tác kinh doanh hiệu quả tại khu vực Hà Nội, đảm bảo uy tín nhất mà bạn cần biết.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *