Chắc chắn thuật ngữ “báo cáo tài chính doanh nghiệp” đã trở nên quen thuộc với nhiều người, tuy nhiên, không phải ai cũng nắm vững khái niệm về báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ. Hãy cùng khám phá chi tiết về nội dung này qua bài viết dưới đây.

1. Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì?

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đề cập đến hệ thống thông tin về khía cạnh kinh tế và tài chính, được trình bày theo các biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán (theo khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán số 88/2015/QH13).

1. Báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì?

Mục đích của báo cáo tài chính doanh nghiệp là tổng hợp và cung cấp thông tin liên quan đến tình hình tài chính, kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước.

>>> Xem thêm: Văn phòng công chứng làm việc thứ 7 chủ nhật nhanh chóng, gần nhất ở khu vực Hà Nội?

Theo Điều 29, Khoản 1 của Luật Kế toán 2015, báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm:

 • Báo cáo tình hình tài chính;
 • Báo cáo kết quả hoạt động;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Thuyết minh báo cáo tài chính;
 • Báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ là gì?

Báo cáo tài chính hợp nhất là việc tổng hợp tình hình tài chính và kinh doanh của một tập đoàn, bao gồm nhiều công ty mà chúng được kiểm soát bởi một công ty mẹ. Quy trình này được thực hiện theo chuẩn mực kế toán số 25, được ban hành theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC.

Theo quy định, báo cáo tài chính hợp nhất được lập dựa trên sự hợp nhất của báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con. Trong khi đó, báo cáo tài chính riêng lẻ là một hệ thống thông tin thể hiện tình hình tài chính và kinh doanh của công ty mẹ độc lập.

>>> Xem thêm: Quy trình sang tên sổ đỏ đất nông nghiệp có phức tạp không? Tham khảo dịch vụ sang tên sổ đỏ trọn gói uy tín nhất.

Để hiểu rõ hơn:

 • Kiểm soát: Đây là quyền lợi chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt được lợi ích kinh tế từ những hoạt động đó.
 • Công ty mẹ: Là công ty nằm trong một trong những trường hợp sau đây theo khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020:
  • Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;
  • Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;
  • Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.
 • Công ty con: Là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của công ty mẹ, thuộc một trong những trường hợp được nêu trên.
 • Tập đoàn: Bao gồm cả công ty mẹ và các công ty con.

3. Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con sẽ được hợp nhất theo từng khoản mục bằng cách tổng hợp các số liệu tương đương của tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập khác và chi phí.
Để báo cáo tài chính hợp nhất cung cấp đầy đủ thông tin tài chính về toàn bộ tập đoàn như đối với một doanh nghiệp độc lập, cần thực hiện các bước sau:

Xem thêm:  Mua chung cư chưa hoàn thiện nên hay không nên?

>>> Xem thêm: Danh sách các công ty dịch thuật uy tín, chanh chóng, lấy ngay tại Hà Nội.
Giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con và phần vốn của công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của công ty con phải được loại trừ, theo quy định tại chuẩn mực kế toán “Hợp nhất kinh doanh”. Chuẩn mực này cũng quy định phương pháp kế toán khoản lợi thế thương mại phát sinh.

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong thu nhập thuần của công ty con bị hợp nhất trong kỳ báo cáo được xác định và loại trừ ra khỏi thu nhập của tập đoàn để tính lãi, hoặc lỗ thuần có thể được xác định cho những đối tượng sở hữu công ty mẹ.

3. Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính
Balance sheet of a financial report with spectacles

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con bị hợp nhất được xác định và trình bày trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất thành một chỉ tiêu riêng biệt, tách khỏi phần nợ phải trả và phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của công ty mẹ. Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần bao gồm:

 • Giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu được xác định phù hợp với chuẩn mực kế toán “Hợp nhất kinh doanh”.
 • Phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh.

4. Phân biệt báo cáo tài chính doanh nghiệp hợp nhất và riêng lẻ

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất nằm ở một số chỉ số chỉ xuất hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm:

Lợi thế thương mại ở phần tài sản:

 • Trong báo cáo tài chính hợp nhất, lợi thế thương mại được tính đến trong phần tài sản, phản ánh ảnh hưởng của quyền lợi thương mại của công ty mẹ đối với tài sản của các công ty con.

Lợi ích của cổ đông thiểu số ở phần nguồn vốn:

 • Báo cáo tài chính hợp nhất thường trình bày lợi ích của cổ đông thiểu số tại phần nguồn vốn, chi tiết hóa ảnh hưởng của quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với nguồn vốn của công ty con.

Lợi nhuận thuộc cổ đông không kiểm soát ở kết quả kinh doanh:

 • Trong báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận thuộc cổ đông không kiểm soát được tách biệt và báo cáo một cách rõ ràng, phản ánh lợi nhuận mà cổ đông không kiểm soát đóng góp vào kết quả kinh doanh của công ty con.

Các chỉ số trên là kết quả của quá trình hợp nhất báo cáo tài chính của các công ty con, cụ thể như sau:

 • Nếu tất cả các công ty con được hợp nhất, thì chỉ tiêu “Đầu tư vào công ty con” trên báo cáo tài chính hợp nhất sẽ không có giá trị số.
 • Trong trường hợp các công ty con được hợp nhất và công ty mẹ nắm giữ dưới 100% vốn, thì trên báo cáo tài chính hợp nhất, chỉ tiêu “Lợi ích của cổ đông thiểu số” trên Bảng cân đối kế toán và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số” trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất sẽ có giá trị nhất định.
 • Trên bảng cân đối kế toán riêng của công ty mẹ không có chỉ tiêu “Lợi thế thương mại”, trong khi trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất, chỉ tiêu “Lợi thế thương mại” sẽ được báo cáo.
Xem thêm:  Người đã chết có bị thu hồi đất?

Lợi thế thương mại là sự chênh lệch giữa giá phí hợp nhất và phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý thuần của tài sản, nợ phải trả, có thể xác định được và các khoản nợ tiềm tàng đã ghi nhận theo quy định.

 • Nếu giá phí hợp nhất lớn hơn so với phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý thuần của tài sản, nợ phải trả được xác định tại ngày mua, thì chỉ tiêu “Lợi thế thương mại” trên bảng cân đối kế toán hợp nhất sẽ có một số tiền nhất định.

Trên đây là định nghĩa về báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ và các quy định liên quan.

Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM CÁC TỪ KHÓA:

>>> Khái niệm đất công cộng đơn vị ở. Quy chuẩn quy hoạch xây dựng đất công cộng đơn vị ở

>>> Làm thế nào để biết đâu là sổ đỏ thật, sổ đỏ giả? Hướng dẫn kiểm tra sổ đỏ giả đơn giản, nhanh chóng bằng mắt thường.

>>> Quy định của pháp luật mới nhất 2023 về thủ tục công chứng mua bán nhà đất và các loại chi phí của thủ tục này.

>>> Di chúc miệng là gì? Khi nào thì di chúc miệng được pháp luật công nhận và có giá trị pháp lý?

>>> Ủy quyền là gì? Hướng dẫn thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật mới nhất.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *