Trường hợp nào giáo viên được phép nghỉ hưu trước tuổi quy định? Bài viết tổng hợp các quy định về điều kiện và quyền lợi khi giáo viên nghỉ hưu trước tuổi, theo những quy định mới nhất của pháp luật. Tham khảo ngay.

1. Điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi

Giáo viên nghỉ hưu khi đạt đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019 trong điều kiện lao động bình thường.

Để được nghỉ hưu trước tuổi, giáo viên cần phải thuộc vào một trong những điều kiện sau đây:

Nghỉ hưu trước tuổi, nhưng không quá 05 tuổi so với quy định, có thể được áp dụng trong trường hợp giáo viên thuộc nhóm bị suy giảm khả năng lao động hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, theo quy định tại khoản 3 của Điều 169 Bộ Luật Lao động.

1. Điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi

Thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định của Nghị định 29/2023/NĐ-CP, giáo viên có thể được nghỉ hưu trước tuổi nếu thỏa mãn một trong những điều kiện sau đây, được quy định tại Điều 2 của Nghị định trên:

 • Dư địa do rà soát, sắp xếp lại bộ máy, nhân sự hoặc dư địa do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ.
 • Dư địa do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
 • Dư địa do cơ cấu lại vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp việc làm khác hoặc bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.
 • Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý đồng ý.
 • Trong 02 năm liên tiếp, nếu có 01 năm được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp;
 • Trong năm trước đó hoặc trong năm xét tinh giản biên chế, nếu xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;
 • Trong 02 năm liên tiếp tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc cao hơn hoặc bằng số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, được xác nhận bởi cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định;

>>> Xem thêm: Lưu ngay địa chỉ văn phòng công chứng top 1 quận Cầu Giấy: giá cả hợp lí, phục vụ nhanh chóng, đảm bảo lấy ngay.

 • Trong năm trước đó hoặc trong năm xét tinh giản biên chế, có tổng số ngày nghỉ làm việc cao hơn hoặc bằng số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau, và cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;
 • Cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;
 • Cán bộ, công chức, viên chức đang bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.
Xem thêm:  Khái niệm dịch thuật công chứng? Dịch vụ dịch thuật công chứng tại Hà Nội

Ngoài ra, áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập, dư địa do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Giáo viên nghỉ hưu trước tuổi được hưởng quyền lợi gì?

Trường hợp nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động/làm việc ở địa bàn đặc biệt khó khăn

Giáo viên, khi nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, sẽ được tính lương hưu theo quy định tại khoản 3 của Điều 169 Bộ luật Lao động như sau:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội.

Trong quá trình xác định lợi tỷ lệ hưởng lương hưu, các điều sau đây được áp dụng:

Tỷ lệ hưởng lương hưu theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội:

>>> Xem thêm: Hợp đồng thuê nhà có cần phải công chứng, chứng thực không? Nếu có thì thủ tục và chi phí như thế nào?

 • Giáo viên nữ:
  • Đóng bảo hiểm xã hội 15 năm sẽ được hưởng 45%.
  • Mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thêm sẽ được tính thêm 2%.
 • Giáo viên nam:
  • Đóng bảo hiểm xã hội 20 năm sẽ được hưởng 45%.
  • Mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thêm sẽ được tính thêm 2%.

Mức hưởng lương hưu tối đa:

 • Mức hưởng lương hưu tối đa là 75%.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động:

 • Tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ bị trừ theo các quy tắc sau đây:
  • Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%.
  • Đối với thời gian nghỉ hưu trước tuổi có tháng lẻ, nếu dưới 06 tháng, không giảm tỷ lệ hưởng lương hưu. Nếu từ 06 tháng trở lên, sẽ giảm 1%.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi còn lại:

 • Tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ được giữ nguyên.

Các quy định trên được căn cứ theo khoản 2 của Điều 7 trong Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

Trong trường hợp giáo viên quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế:

 • Giáo viên phải đáp ứng các điều kiện sau:
  • Tuổi của giáo viên thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.
  • Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó phải có ít nhất 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Điều này bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực với hệ số 0,7 trở lên, tính đến trước ngày 01/01/2021.
2. Giáo viên nghỉ hưu trước tuổi được hưởng quyền lợi gì?

Ngoài việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, các đối tượng sau còn được hưởng các quyền lợi đặc biệt sau:

Đối tượng không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.

Đối tượng được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.

Đối tượng được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác, nếu có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên:

 • Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.
 • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.
 • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác, nếu có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.
Xem thêm:  Danh sách văn phòng công chứng quận Bắc Từ liêm

>>> Xem thêm: Bỏ túi ngay danh sách văn phòng công chứng làm việc thứ bảy chủ nhật tại khu vực Hà Nội uy tín nhất.

Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên:

 • Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.
 • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định.
 • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương bình quân cho 20 năm đầu công tác, nếu có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Trên đây là các quy định về điều kiện và quyền lợi khi giáo viên nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM CÁC TỪ KHÓA:

>>> Có rủi ro khi mua đất nhưng Sổ đỏ vẫn đứng tên chủ cũ?

>>> Bạn đang cần tìm công ty dịch thuật đa ngôn ngữ nhanh chóng, đảm bảo lấy ngay tại khu vực Hà Nội gần nhất?

>>> Chi tiết trình tự, thủ tục và chi phí công chứng văn bản chấm dứt hợp đồng ủy quyền như thế nào?

>>> Các câu hỏi thường gặp về thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất. Hãy tham khảo để giải đáp các thắc mắc.

>>> Vì sao cần phải chứng thực chữ ký? Thủ tục chứng thực chữ kí cần những giấy tờ gì và chi phí như thế nào?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *