Việc xác định đúng kỳ khai thuế TNCN và thuế GTGT là vô cùng quan trọng, vì nếu không biết thời điểm nào cần phải nộp theo từng sự kiện phát sinh, theo tháng, quý, hoặc theo năm, có thể dẫn đến tình trạng không đúng hạn hoặc chậm trễ trong việc nộp hồ sơ khai thuế, và điều này có thể gây ra xử lý pháp lý.

1. Khai thuế GTGT, thuế TNCN theo từng lần phát sinh

Dựa vào điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, việc khai thuế TNCN và thuế giá trị gia tăng sẽ được thực hiện theo từng sự kiện cụ thể như sau:

Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT):

 • Người nộp thuế không cần nộp hồ sơ khai thuế hoặc nếu áp dụng phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về VAT và có nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Thuế Giá Trị Gia Tăng và Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp:

>>> Xem thêm: Tại sao Khách hàng nên sử dụng dịch vụ công chứng ngoài giờ hành chính miễn phí?

 • Người nộp thuế áp dụng phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về VAT và tỷ lệ trên doanh thu theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp phát sinh nhiều lần trong tháng, có thể khai theo tháng.

Thuế Thu Nhập Cá Nhân:

 • Cá nhân trực tiếp khai thuế hoặc tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài, nhận thừa kế, quà tặng.

Các Loại Thuế của Cá Nhân Cho Thuê Tài Sản và Kinh Doanh:

 • Các loại thuế, khoản thu từ việc cho thuê tài sản, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định và kinh doanh không thường xuyên.

Thuế Giá Trị Gia Tăng và Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Của Tổ Chức Nước Ngoài:

1. Khai thuế GTGT, thuế TNCN theo từng lần phát sinh
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (nhà thầu nước ngoài) áp dụng phương pháp trực tiếp. Đối với nhà thầu nước ngoài, có thể áp dụng phương pháp hỗn hợp khi thanh toán nhiều lần trong tháng.

Báo Cáo Vi Phạm Thời Hạn Chia Cổ Tức và Lợi Nhuận:

 • Trong trường hợp công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước vi phạm thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận theo quy định của Luật Doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của Nhà nước có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính và cơ quan đại diện phần vốn của Nhà nước tại công ty để xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Khai thuế GTGT và thuế TNCN theo tháng

Theo điểm a, khoản 1 của Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng là các loại thuế thường được khai báo theo tháng, trừ khi có trường hợp khai thuế TNCN theo từng lần phát sinh trong năm.

Lưu ý rằng, người nộp thuế có thể chọn khai thuế theo quý nếu đáp ứng các tiêu chí được quy định.

3. Khai thuế TNCT và thuế GTGT theo quý

Dựa trên quy định tại khoản 1 của Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) Theo Quý:

 • Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước đạt từ 50 tỷ đồng trở xuống sẽ chuyển sang khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu được xác định bằng tổng doanh thu từ các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
 • Trong trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc và địa điểm kinh doanh.
 • Đối với người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, họ có thể lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi kinh doanh đủ 12 tháng, từ năm dương lịch tiếp theo sau 12 tháng đó, họ có thể chuyển sang khai thuế theo mức doanh thu của năm dương lịch trước đó (đã đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.
Xem thêm:  Đặt lịch hẹn công chứng, lợi ích của việc đặt lịch công chứng

>>> Xem thêm: Danh sách văn phòng công chứng Ba Đình uy tín, phục vụ nhanh chóng và đảm bảo lấy ngay.

Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Quý:

 • Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý, có thể lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.
 • Quy định về khai thuế theo quý được xác định một lần từ quý đầu tiên có nghĩa vụ khai thuế và áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

Lưu ý: Người nộp thuế chịu trách nhiệm tự xác định xem có thuộc đối tượng khai thuế theo quý hay không để thực hiện khai thuế theo quy định.

Người nộp thuế, nếu đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý, có quyền lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý và ổn định quyết định này trong toàn bộ năm dương lịch.

Trong trường hợp người nộp thuế đang thực hiện khai thuế TNCN theo tháng, nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và quyết định chuyển sang khai thuế theo quý, họ phải gửi văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý, chậm nhất là vào ngày 31 tháng 01 của năm bắt đầu áp dụng khai thuế theo quý. Nếu vượt quá thời hạn này mà không có văn bản đề nghị, người nộp thuế sẽ tiếp tục khai thuế theo tháng suốt năm dương lịch.

3. Khai thuế TNCT và thuế GTGT theo quý

Trong trường hợp người nộp thuế tự nhận thức được không đủ điều kiện khai thuế theo quý, họ phải chuyển sang khai thuế theo tháng từ tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Người nộp thuế không phải làm lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó, nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I của Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Họ cũng phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

Trong trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý, cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế phải bắt đầu khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản thông báo từ cơ quan thuế.

Ngoài ra, các trường hợp sau đây áp dụng khai thuế theo quý cho thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng:

Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.

>>> Xem thêm: Bạn đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc phân biệt sổ đỏ, sổ hồng một cách chính xác nhất?

Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức và cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân này thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, họ có thể tự khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Xem thêm:  Văn phòng công chứng gần đây nhất là ở đâu - Văn phòng nào là gần nhất tại Hà Nội?

4. Khai theo năm

Đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, và bán hàng đa cấp, thuế thu nhập cá nhân áp dụng trong trường hợp cá nhân này chưa đến mức được khấu trừ do chưa đạt đến mức phải nộp thuế trong năm, nhưng đến cuối năm, cá nhân phải xác định thuộc diện phải nộp thuế.

Các loại thuế và khoản thu của hộ kinh doanh, cũng như cá nhân kinh doanh, khi nộp thuế theo phương pháp khoán, và cá nhân cho thuê tài sản, đều có quyền lựa chọn khai thuế theo năm.

Trên đây là quy định về xác định kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh, theo tháng, quý và theo năm.

Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Chuyến bay bị delay, quyền lợi của hành khách như thế nào?

>>> Hai bên ký kết dịch vụ công chứng hợp đồng mua bán xe tại phòng công chứng đã được coi là chủ sở hữu chiếc xe chưa?

>>> Quy định pháp luật mới nhất 2023 về thủ tục công chứng di chúc của người không đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

>>> Các địa điểm cung cấp dịch vụ dịch thuật lấy ngay đảm bảo uy tín, nhanh chóng nhất khu vực Hà Nội mà bạn cần biết.

>>> Đã ủy quyền rồi thì có được hủy hay không? Phí công chứng văn bản hủy hợp đồng ủy quyền có đắt đỏ không?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *