Dưới đây là những điểm cập nhật mới về việc vay vốn đầu tư theo Nghị định 78/2023/NĐ-CP, được chính phủ ban hành vào ngày 07/11/2023. Nghị định này dự kiến sẽ điều chỉnh và bổ sung một số điều trong Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 22/12/2023. Vậy các quy mới về vay vốn ngân hàng là gì?

1. Sửa điều kiện vay vốn tạo cơ hội cho nhiều khách

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và mở rộng cơ hội vay vốn cho các chủ đầu tư dự án thuộc Danh mục vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, Chính phủ đã thực hiện điều chỉnh một số điều kiện vay như sau:

  • Những khách hàng có dự án đầu tư đề xuất vay vốn sẽ được Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) thẩm định và đánh giá, xác nhận dự án có hiệu quả và có khả năng tài chính để thanh toán nợ tại thời điểm xem xét và quyết định về việc cho vay
1. Sửa điều kiện vay vốn tạo cơ hội cho nhiều khách

Trước khi Nghị định 78/2023/NĐ-CP được ban hành, Nghị định 32/2017/NĐ-CP đã có các quy định sau đây:

  • Dự án đầu tư đề xuất vay vốn phải được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và đánh giá là dự án có hiệu quả và khả năng trả nợ vay.
  • Vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư của dự án (không tính vốn lưu động). Mức cụ thể sẽ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét và quyết định, đảm bảo phù hợp với khả năng tài chính của chủ đầu tư và phương án trả nợ của dự án.

>>> Xem thêm: Bạn đang gặp khó khăn trong việc hiểu các thông tin trong sổ đỏ? Hướng dẫn cách đọc thông tin sổ đỏ đơn giản nhất.

Trước khi Nghị định 78/2023/NĐ-CP được ban hành, Nghị định 32/2017/NĐ-CP đã quy định những điều sau:

  • Có quy định về việc miễn trừ một số điều kiện cho các dự án đặc biệt, quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ.
  • Khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét và quyết định về việc cấp vốn vay.

Trước khi Nghị định 78/2023/NĐ-CP được ban hành, Nghị định 32/2017/NĐ-CP đã quy định:

  • Điều kiện không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng tại thời điểm Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét cho vay và giải ngân vốn vay.
  • Bỏ điều kiện mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay

Khi vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Nghị định 78/2023/NĐ-CP, không yêu cầu khách hàng phải mua bảo hiểm cho khoản vay. Đồng thời, bỏ điều kiện khách hàng thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật. Như vậy, khách hàng có thể xem xét vay tín dụng đầu tư của nhà nước mà không cần tuân theo các yêu cầu trên về chế độ hạch toán và báo cáo tài chính hàng năm.

2. Quy định mới về các trường hợp được vay vốn vượt giới hạn

Quy định hoàn toàn mới được thêm vào Nghị định 78/2023/NĐ-CP là điều mà chúng ta mới ghi nhận. Chi tiết, theo khoản 6 Điều 1 của Nghị định này, khách hàng vay vốn và dự án có thể được Ngân hàng Phát triển Việt Nam đề xuất cấp tín dụng vượt quá giới hạn nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Xem thêm:  Hóa đơn điện, nước mang tên chủ nhà có được khấu trừ thuế GTGT không?

>>> Xem thêm: Danh sách văn phòng công chứng Phạm Văn Đồng làm ăn uy tín, giá cả hợp lí bạn cần biết.

  • Khách hàng cần đáp ứng đầy đủ điều kiện cấp tín dụng, không có nợ xấu trong 03 năm gần nhất trước năm đề xuất cấp tín dụng vượt giới hạn. Họ cũng phải có hệ số nợ phải trả không vượt quá 03 lần vốn chủ sở hữu, được ghi trong báo cáo tài chính quý/năm đã được kiểm toán của khách hàng tại thời điểm gần nhất với thời điểm đề xuất cấp tín dụng vượt giới hạn.
2. Quy định mới về các trường hợp được vay vốn vượt giới hạn
  • Khách hàng cần có nhu cầu vốn để thực hiện dự án có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, cũng như để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân. Đồng thời, dự án phải thuộc các ngành, lĩnh vực ưu tiên và khuyến khích theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, và chỉ đạo của Thủ tướng trong từng thời kỳ, hoặc để thực hiện các chương trình, dự án được Quốc hội hoặc Thủ tướng ủy quyền đầu tư.

3. Thay đổi cách xác định giới hạn cho vay vốn ngân hàng

Nếu trước đó, tổng dư nợ cấp tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (bao gồm cả tín dụng đầu tư của Nhà nước) được tính trên vốn tự có của Ngân hàng, từ ngày 22/12/2023, tổng dư nợ cấp tín dụng sẽ được xác định lại dựa trên vốn tự có và số dư trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh có kỳ hạn còn lại từ 05 năm trở lên.

3. Thay đổi cách xác định giới hạn cho vay

Tuy nhiên, tổng mức dư nợ cấp tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Nghị định 78/2023/NĐ-CP vẫn không được vượt quá 15% đối với một khách hàng và không được vượt quá 25% đối với một khách hàng và người có liên quan.

4. Điều chỉnh về thời hạn cho vay tín dụng của ngân VDB

Điều đáng chú ý trong Nghị định 78/2023/NĐ-CP về vay vốn đầu tư là việc loại bỏ giới hạn về thời hạn cho vay tối đa.

>>> Xem thêm: Những điều bạn cần lưu ý khi đi chứng thực chữ ký: Trình tự, thủ tục và chi phí như thế nào?

Quy định mới của Nghị định 78/2023/NĐ-CP đã cho phép Ngân hàng Phát triển Việt Nam linh động quyết định thời hạn cho vay đối với từng dự án, dựa trên nhiều yếu tố như kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, khả năng thu hồi vốn và khả năng trả nợ của khách hàng. Trước đó, theo Nghị định 32/2017/NĐ-CP, thời hạn cho vay không quá 12 năm, và dự án thuộc nhóm A có thể được vay vốn tối đa 15 năm. Đối với các dự án đặc biệt cần thời hạn vay vượt quá tối đa, Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Thay đổi mức lãi suất vay vốn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam trong vay vốn ngân hàng

So với quy định của Nghị định 32/2017/NĐ-CP, Nghị định 78/2023/NĐ-CP đã có sự điều chỉnh về cách tính lãi suất và quy trình công bố lãi suất.

6. Bỏ giới hạn về tổng thời gian gia hạn nợ

Trước đó, Nghị định 32/2017/NĐ-CP đã quy định rằng tổng thời gian gia hạn nợ đối với dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định không được vượt quá 1/3 thời hạn cho vay tối đa.

Xem thêm:  Tài sản đang thế chấp có được chia thừa kế không?

Tuy nhiên, điều này đã được thay thế bằng nội dung của khoản 10 Điều 1 Nghị định 78/2023/NĐ-CP. Theo đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được quyền xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ dựa trên đề nghị của khách hàng và kết quả đánh giá về khả năng trả nợ của khách hàng, mà không bị giới hạn về thời hạn gia hạn nợ, tạo điều kiện cho khách hàng có thêm thời gian để trả nợ.

Đây là những điểm mới về vay vốn đầu tư theo Nghị định 78/2023/NĐ-CP.

Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM CÁC TỪ KHÓA:

>>> Viên chức có bị cấm thành lập doanh nghiệp không?

>>> Những điều bạn cần lưu ý khi đi sang tên sổ đỏ. Dịch vụ sang tên sổ đỏ trọn gói, uy tín nhất Hà Nội hiện nay.

>>> Bạn đang cần dịch thuật lấy ngay? Danh sách các công ty dịch thuật nhanh chóng, uy tín tại Hà Nội mà bạn nên biết.

>>> Công chứng là gì? Thủ tục công chứng theo quy định của pháp luật có phức tạp và mất nhiều chi phí hay không?

>>> Mọi văn bản di chúc có cần phải công chứng hay không? Thủ tục công chứng di chúc và những điều cần lưu ý theo quy định của pháp luật.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *